• Foto: NTB/Scanpix (øvre) Georg W. Fossum, NTB/Scanpix (nedre)

Film
9. – 10. trinn

Film og Holocaust (Valgfri produksjon)
Valgfri produksjon - Filmseminar på tvers av forskjellige filmsjangre

Hvordan fortelles det om Holocaust gjennom film? Velkommen til filmseminar på HL-senteret. Opplegget er tverrfaglig og skal utvikle elevenes kritisk tenkning i møte med film ved å anvende metoder fra filmanalyse og kildekritikk.

Elevene kommer til å jobbe med klipp fra filmproduksjoner som omtaler Holocaust gjennom forskjellige filmsjangre (bl.a. dokumentar, drama, komedie, tegnefilm) og analyserer sjangrenes kjennetegn og virkemidler. Samtidig ønsker opplegget å dra veksler på HL-senterets permanente utstilling.

Filmmateriale som skal analyseres er for eksempel:

  • John Boynes «Gutten i den stripete pyjamasen»
  • Roberto Benignis «Livet er herlig»
  • NRKs dokumentar «Trikken til Auschwitz»
  • BBCs tegneserie «The children of the Holocaust».

Opplegget består av følgende elementer:

  1. Kort introduksjon om Holocaust som historisk hendelse og film som fortellende format: vi snakker om filmsjangrenes kjennetegn og filmatiske virkemidler
  2. Elevene jobber i grupper og analyserer utvalgte klipp fra forskjellige filmer
  3. Elevene ser på HL-senterets permanente utstilling om Holocaust og diskuterer virkemidler som brukes i utstillingen

Hver gruppe presenterer sine funn fra filmanalysen og arbeidet i utstillingen.


Om utøver
Undervisningsavdelingen ved HL-senteret består av engasjerte og høyt utdannede formidlere som har mye erfaring med å undervise elever. Avdelingen har siden 2006 utviklet ulike undervisningsopplegg. Sentralt i senterets undervisning er variasjon, elevaktivitet og arbeid med historiske kilder, bl.a. film.
Produsent
HL-senterets undervisningsavdelingFør og etter 
HL-senteret undervisning

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet