• Foto: Maja Wilhite-Hannisdal

 • Foto: Maja Wilhite-Hannisdal

 • Fot: Venke Sortland

Scenekunst
2. – 3. trinn

Felt 2.0
Valgfri produksjon. Digital danseforestilling på skolen. Påmelding 5. januar

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  45 min
  Opprigg: 1 t 30 min
  Nedrigg: 30 min

 • Annen informasjon

FELT 2.0 er en danseforestilling av og med Landing, som er utviklet for å kunne spilles med ulike grader av korona-restriksjoner.

Forestillingen er for elever i andre- og tredjeklasse. Den starter i et vanlig klasserom med en video som blir vist for alle elevene på smartboard (eller projisert på lerret). Sakte, men sikkert begynner det elevene ser på skjermen å blande seg med virkeligheten, og med det sklir vi inn i det underlige og uventede som foregår ute i skolegården. På trygg avstand, gjennom vinduet, får elevene først se en lakenskikkelse, en rullende objektmasse og et syngende fjærkre. Etter hvert inviterer skapningene elevene til å komme ut i skolegården og være med å danse (graden av deltakelse vil avpasses i forhold til aktuelle smittevernsrestriksjoner).

Den kunstneriske visjonen for FELT 2.0 er å gi elevene kvalitativt ulike kroppslige og estetiske erfaringer som går utover det hverdagslige og individuelle, og gjennom det invitere til å erfare kunst gjennom flere sanser enn synet. Forestillingen er skapt i kontakt med elever i målgruppa, og gjennom arbeidet har vi utforsket hvordan vi kan jobbe med medvirkning og aktivering innenfor smittevernsreglene som gjelder til enhver tid.

FELT 2.0 består av video, samtidsdans, kostymeobjekter og nykomponert musikk.

NB! Det er viktig at elevene har tilgang til et rom som både har mulighet for å vise video og har vinduer med utsikt til skolegården.


Medvirkende

Sigrid Hirsch Kopperdal, danser
Venke Sortland, danser
Ida Gudbrandsen, danser
Hanna Gjermundrød, komponist og musiker
Camilla Wexels Riser, scenograf
Maja Wilhite-Hannisdal, film

Produsent
Produsert av Landing, Kloden Pilot, Scenekunstbruket og DKS Oslo


Om utøver

Sigrid Hirsch Kopperdal er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, BA i moderne- og samtidsdans, og ved Salzburg Experimental Academy of Dance. Sigrid jobber som dansekunstner i egne og andres arbeider, og jobber/har jobbet med koreografer som bl.a. Ingri Fiksdal, Kristin Ryg Helgebostad, Siljeholm/Christophersen og Anne-Mareike Hess. Sigrid har jobbet med Landing siden 2014, og vært en del av staben siden 2016. Hun er involvert i produksjonene Flytende landskap, Myk masse, Safarium og Omvisninger på Munchmuseet.

Venke Marie Sortland har sin kunstneriske utdannelse fra Skolen for Samtidsdans, 2002 – 2005, og har har vært en av Landings stabsmedlem siden da. Hun har medvirket i alle Landings prosjekter, i tillegg til å jobbe med soloarbeid og som utøver for andre: Jana Umüssig, Philip Gehmacher, Ingri Fiksdal, Impure Company/Hooman Sharifi, Prosjekt Isadora/Caroline Wahlstrøm Nesse og Camilla Myhre, Wee Company/Francesco Scavetta.

Ida Gudbrandsen er utdannet ved Spin Off Forstudium i Dans (2004-2005) og Den Norske Balletthøyskole, med fordypning i moderne og samtidsdans og kunst- og kulturformidling (2006-2009). Som utøver har hun jobbet med Impure Company/Hooman Sharifi, Steffi Lund, Mia Habib, Flukt, Katrine Kirsebom og Eva-Cecilie Richardsen, i tillegg til å være en del av det kunstneriske kollektivet SUPERNOVA. Ida har vært involvert i Landing siden 2016, i diverse undervisningsprosjekter, omvisninger på Munchmuseet, Safarium, Flytende Landskap og Var vrimmel.

Hanna Gjermundrød er en vokalist med spesiell interesse for for stemme og live elektronikk, og hun arbeider både som komponist, konsertutøver og scenekunstutøver. Hanna har bakgrunn fra jazzlinja NTNU i Trondheim samt Skolen for Samtidsdans i Oslo. Musikken hennes har blitt hørt på klubber og festivaler i Norge, Sverige, USA, Canada, Nederland og Vest-Russland, samt i diverse scenekunstproduksjoner, som feks LIGHTNESS: FLEIRE og KORALL KORAL.

Camilla Wexels Riser er billedkunstner og scenograf og arbeider med stedsspesifikke installasjoner, maleri, scenografi og kostyme. CWR arbeider prosessorientert i videste forstand og praktiserer dette som en egen måte å utvikle og forme materiale til ulike produksjoner. Hun har en bachelor fra Norwegian Academy of Figure Theater 1994 (nå Scenekunst Akademiet) samt en post-graduate studie fra NAFT og DAMU i Praha, Tsjekkia 1996 og studerte ved Oslo-Tegne og Male Skole i 1986-87. Medlem av Norske Billedkunstnere, Østfold Bildende kunstnere og Norske Scenografer.

Maja Wilhite-Hannisdal er en Oslobasert filmskaper og dansekunstner. Hun studerte scenekunst ved Kunsthøgskolen i Amsterdam og filmkunst ved OsloMet under ledelse av Jon Jerstad. Som kunstner arbeider Wilhite-Hannisdal med alternativer til konvensjonelle ideer om suksess. Gjennom sine verk forsøker hun å tilby et publikum nye måter å oppleve seg selv i verden på via en absurd logikk.


Før og etter 

Merknad om rom
Et vanlig klasserom, gjerne elevenes eget, med utsikt til skolegården. Egnet utstyr for visning av film i klasserommet, dvs. projektor og lerret eller smartboard og datamaskin som er tilkoblet internett. Utøverne er ute i skolegården.

Publikumsplassering
Forestillingen starter med elevene i ovennevnte rom/klasserom. Elevene vil etter hvert bevege seg ut i skolegården.

Husk uteklær til den delen som foregår i skolegården!

Anmeldelse i Periskop: http://www.periskop.no/kunsten-a-ikke-bli-spist/

Utøvers nettside: http://www.landing.no/

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet