Musikk
5. – 7. trinn

Et nytt stykke Norge
Fast produksjon - skolekonsert

Et nytt stykke Norge

Tre dyktige musikere på klarinett, fløyte og fagott, spiller musikk laget av sprell levende norske komponister. Stykkene er skrevet til Taffelpikene, og publikum inviteres til å åpne ørene og lytte til musikk de garantert ikke har hørt før. Man får høre ulike melodier, lærer hvordan de blir bygd opp og hvordan de kan brukes sammen. Musikerne presenterer redskaper for aktiv lytting, fra det konkrete til det abstrakte. Hvordan ser veien ut fra idé til konsert? Hva gjør en komponist og hvordan blir man det?

Musikken befinner seg i rommet mellom tradisjonell klassisk musikk, elektronisk musikk, samtidsmusikk og jazz. Det gir en spennende variasjon i det musikalske uttrykket, hvor komponistenes særpreg kommer tydelig frem.

Et Nytt Stykke Norge er en konsert med nyskrevet norsk musikk for treblåstrio. Med denne konserten ønsker Taffelpikene å introdusere musikken sin til unge, våkne og lærevillige ører. For å hjelpe elevene til å få maksimalt utbytte av konserten jobbes det med aktiv lytting. Musikerne gir elevene konkrete holdepunkter som de kan lytte etter i de forskjellige stykkene. Underveis i konserten blir lyttingen mer abstrakt, og elevene utfordres til å bruke fantasien når de opplever musikken. Aktiv lytting blir brukt for å gjøre ukjent musikk lettere tilgjengelig for elevene, da det musikalske uttrykket er annerledes enn det elevene omgir seg med til daglig. Verktøyene de får kan gi elevene en dypere forståelse for hvordan de skal møte ny musikk og annen kunst i fremtiden. Konserten har enkle visuelle grep som er med på å aksentuere lyttingen, men fortsatt bevare musikken som det bærende element.

Lynetta, Sarah og Ingrid har med seg et knippe nyskrevet musikk for besetningen treblåstrio av komponistene Aleksander Waaktar, Brede Rørstad, Eirik Hegdal, Sindre Hotvedt og Håvard Lund. Verkene er så ferske at det eldste er fra 2015, mens det yngste er datert 2019!

Medvirkende
Lynetta Taylor Hansen – fløyter
Sarah Nordal Strand – klarinetter
Ingrid Åhlander Bennett – fagotter

Produsert av Taffelpikene i samarbeid med DKS Oslo

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet