Elever lager egen samisk utstilling

Før koronaviruset inntraff og deriblant sørget for at alle planlagte DKS-arrangementer ble avlyst, var elevaktiviteten stor på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. I dette DKS-opplegget fikk flere klasser lage sin egen utstilling om samisk historie, som også ble vist frem for museets besøkende!

– Dette har vært veldig lærerikt, særlig fordi vi lærer lite om samisk historie på skolen. Dessuten er dette en fin og variert måte å jobbe på! Her handler det om å bruke kreativiteten sin, det er ikke bare lesing og skriving,

— Hedvig Hilde, elev

I er artikkel på Kulturtankens hjemmeside blir vi med elever fra Wang Toppidrett til HL-senteret, der de både lærer nye ting om samisk historie og får testet kreativiteten sin. Les hele artikkelen her.

– Ettersom det ikke blir gitt karakterer i DKS-sammenheng, øker også kreativiteten og lysten til å prøve ut nye ting. Elevene føler mestring og man får innsyn i noe de kanskje ikke visste at de likte, det er noe som går igjen ofte, sier han fornøyd, og legger til at det eneste problemet han har med ordningen er at den ikke kan brukes enda mer.

— Øyvind Arnesen, lærer

Foto: Knut Sørhusbakken