• Foto: Mariell Amelie Lind Hansen

Scenekunst
8. – 10. trinn

Glemt – Elevenes valg!
Valgfri produksjon - danseforestilling

 • Hvor
  Dansens Hus
 • Hvor mange

  Maks. 120 elever

 • Hvor lenge

  50 min
  Opprigg:
  Nedrigg:

 • Annen informasjon
 • Kontakt utøver

  Saskia Wieringa
  saskia@dansenshus.com
  Tlf 414 12 967

Glemt er en danseforestilling med den brutale nordnorske krigshistorien som bakteppe. Hverdagserindringer, krigens nyanser, smak, lukt og barndomsminner. Forestillingen tilnærmer seg den store krigen gjennom det lille menneskets erfaringer. Publikum inviteres inn i scenerommet til en nær opplevelse formidlet gjennom dans, objekter og autentiske lydopptak fra en fortiet fortid.

Koreograf Simone Grøtte skriver: “Jeg er fra Lakselv, en liten bygd i Finnmark og et av stedene som ble hardt rammet under krigen. I egen oppvekst har jeg alltid følt noe ulme under overflaten, noe man ikke ville snakke om. Nedbrenning, tvangsevakuering og tilstedeværelse av 200 000 tyske soldater satte sine spor. I Glemt har jeg tatt utgangspunkt i min egen bestefars historie. Han var en av mange tusen som ble tvangsevakuert fra Finnmark på slutten av 2. Verdenskrig. Ved hjelp av autentiske lydopptak av norske og samiske tidsvitner, forteller Glemt de helt personlige historiene fra denne lite omtalte delen av Norges krigshistorie. Vi får høre hvordan det var å vokse opp under krigen. Hvordan det var å være foreldre, kvinne, medmenneske. Hvordan det var å kjempe ved fronten. Der lydopptakene er konkrete vil dansen være åpen. Dansen skal forsterke følelser og formidle stemninger, og gi publikum rom for egne refleksjoner. Forestillingen har en interaktiv form med publikum sittende langs tre av fire vegger. Skille mellom scene og sal viskes ut og danserne blir sidestilt med publikum. Dette åpner opp for ulike former for nærhet. Historiene er tett på, stemmene tvinger seg fram fra kaffeboksen, radio, førstehjelpsskrinet. Man får nesten en følelse av at personen som forteller er i rommet. Glemt iscenesetter og formidler en svært viktig del av vår felles historie. Da jeg opparbeidet meg mot til å spørre min bestefar om sitt møte med krigen, utfordret det mitt syn på egen arv, historie og forfedre. Ikke minst utfordret det mitt syn på egen samtid. Hvem har vi blitt? Hva kan fortiden fortelle oss? Å se bakover har økt mine forutsetninger for å forsøke å forstå nåtiden og meg som en del av den. Dette er viktige spørsmål jeg tror elever som ser Glemt også vil sitte igjen med.”


Om medvirkende
Konsept, regi og koreografi: Simone Grøtte
Dansere: Antero Hein, Åsne Storli, Dag Rune Sjøli, Hanne Svenning og Karianne Andreassen.
Komponist og lyddesign: Herman Rundberg
Scenografi: Mari Lotherington
Kostymedesign og søm: Caroline Evju og Else Ciljan Jakobsen
Lysdesign: Tor Ditlevsen
Historisk konsulent: Arvid Petterson
Regikonsulent: Katrine Strøm
Maskedesign: Ole Elias Høve
Musikere: Strykere fra Nordnorsk Symfoniorkester, Kristian Olstad og Herman Rundberg
Vokal: Ola Bremnes, Mari Boine, Inger Marja Eira, Samisk Samspillgruppe og Herman Rundberg

www.simonegrotte.no

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Dans, samfunnsfag, historie, tema 2. Verdenskrig