Elevarrangørkurs

Det er ikke planlagt elevarrangørkurs skoleåret 2018/19, men vi skal bruke tiden på å utvikle et nytt konsept som legges ut på anbud. Har du innspill til hva et elevarrangørkurs bør inneholde og hvordan det kan organiseres, send en e-post til dks@ude.oslo.kommune.no

Inntil det kommer tilbud om nye kurs, kan du bruke ressursene til høyre og etablere en egen elevarrangørgruppe.

Foto: Thomas Oxem