Elevarrangørkurs

Involver elevene! Har de vært med å gjøre klar scenen, tatt i mot utøverne og introdusert dem, blir de engasjert og forberedt i større grad. Bruk også elevene til å informere medelever når det kommer arrangmenter til skolen.

Det vil ikke bli tilbud om ordinære elevarrangørkurs 2019/20, men vi skal bruke tiden på å utvikle nye kurs i samarbeid med Miniøya, som har vunnet anbudskonkurransen. Noen skoler og elever vil involveres høsten 2019 for å hjelpe oss med utviklingen. Mer info kommer på nettsiden og på e-post.

Har du og elevene dine lyst til å bidra? Send veldig gjerne en e-post til dks@ude.oslo.kommune.no.

Inntil de nye kursene er utviklet, kan du bruke ressursene til høyre og etablere en egen elevarrangørgruppe.

Foto: Thomas Oxem