• Illustrasjon fra Codex Manesse

Kulturarv
4. – 7. trinn

Dronning Eufemias by
Valgfri produksjon -Lydvandring i Middelalderparken, fortløpende påmelding fra 5. januar

Hvem var Dronning Eufemia som har gitt navnet til hovedgaten i Bjørvika?

En vakker dag i mai i 1299 kom det et stort skip seilende innover Oslofjorden. Ombord var hele familien til fyrst Wizlaw den II av Rügen. Fyrstens 19 år gamle datter, Eufemia, skulle giftes bort til hertug Håkon Magnusson. Hva tenkte Eufemia der hun satt, pyntet i sin røde, broderte silkekjole med et stort gullkors rundt halsen og ventet på å møte Håkon som hun aldri hadde truffet før?

Lydverket er en interaktiv forestilling som forteller historien om da Eufemia kom til Norge. Kort tid etter bryllupet ble Håkon kronet til konge og Eufemia ble Norges dronning. Gjennom Eufemia ble byen et knutepunkt for politiske, økonomiske og kulturelle tråder som bandt Oslo og resten av Europa sammen. Vi ønsker å gi barna et levende innblikk i Eufemias historie og høymiddelalderens kultur. Musikken spiller en vesentlig rolle da Eufemia hadde kunnskap om sin tids musikk. Samtidig vil vi øke elevenes oppmerksomhet om Middelalderparken, hvor mange av høydepunktene i Eufemias liv fant sted. Lydløypen starter ved ModusHuset og elevene blir fulgt av en gjøgler som gjør akrobatiske kunstner og gir elevene instruksjoner underveis. Elevene får også kjennskap til hvordan det var å leve i Oslo på den tiden og hvilken innflytelse Eufemia hadde på kulturlivet. Lydbildet skifter mellom fortellende tekst, monologer, dialoger og middelaldermusikk. Innøving av en dans er også et element som skal være med. Lydløypen ender til slutt opp ved Modushuset der Modus ensemble spiller.

Middelalderen er ofte et forsømt felt i musikkundervisningen både på grunnskolenivå og i høyere utdanning. Dronning Eufemias historie blir formidlet på bånd av tre skuespillere. I tillegg har vi med en gjøgler som guide under lydvandringen. Modus ensemble arbeider tverrfaglig med bilder, musikk og teater i sine produksjoner der musikk fra middelalderen er det bærende element. Elizabeth og Gro Siri har begge spesialisert seg på middelaldermusikk, og har utviklet en særlig forståelse for bruk av improvisasjon basert på et modalt tonespråk.

Dronning Eufemias by er produser av Gro Siri Ognøy Johansen og Margrethe Aaby i samarbeid med Modus Senter for middelaldermusikk.

https://www.middelaldermusikk.no/


Om Modus ensemble

Modus ensemble arbeider tverrfaglig med bilder, musikk og teater i sine produksjoner der musikk fra middelalderen er det bærende element. Elizabeth og Gro Siri har begge spesialisert seg på middelaldermusikk, og har utviklet en særlig forståelse for bruk av improvisasjon basert på et modalt tonespråk.


Om utøverne

Gro Siri Ognøy Johansen er sanger og kunstnerisk leder av Modus ensemble og startet Modus senter for middelaldermusikk i 1998. Hun har gjort en rekke musikk produksjoner som omhandler middelalder- og samtidsmusikk for Den kulturelle skolesekken bl.a LILJA, DUEN og Skape. Gro Siri er utdannet sanger og Gestaltterapeut med diplomeksamen i gregoriansk sang fra Conservatoire National Superieure de Paris.

Elizabeth Gaver (middelalderfele) begynte å opptre og gjøre innspillinger med ensemblet Sequentia (DK) i 1992 og var et kjernemedlem i ensemblet i mange år. Hun haropptrådt og spilt med Modus ensemble, Pro Musica Antiqua Oslo, Barokkanerne, og Det Norske Barokk Orkester. Hun er utdannet ved Stanford University, The Juilliard School og University of Oslo, og studerte middelalderlig ytelsespraksis med Thomas Binkley ved Indiana University.

Dramaturg Hege Randi Tørressen er ansatt ved Nationaltheatret og har skrevet teksten. Sammen med Gro Siri har hun funnet en særlig interesse for Eufemia sitt univers og tenker at dette prosjektverket vil være et utgangspunkt for å skape interesse blant barn og ungdom
for Oslos skjulte historie.

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet