DKS sjekkliste til skolestart

Sjekkliste for ledelsen

Oppgave: Ansvarlig: Frist:
Vi har satt av tid på planleggingsdagene til å informere om DKS og hvordan produksjonene kan brukes i undervisningen.    
Gjelder 1.-10.trinn:
Vi har sjekket skolens kulturprogram og notert dato og klokkeslett for faste produksjoner og skolekonserter i skolens halvårsplaner.
   
Vi har utnevnt en kulturkontakt og gitt denne mandat til å følge opp DKS på skolen vår.    

 

Sjekkliste for kulturkontakt

Oppgave: Ansvarlig: Frist:
Jeg har meldt meg på til høstoppstarten.    
Jeg har informert mine kollegaer om påmeldingsperioden for valgfrie produksjoner og verksteder.    
Jeg har gjort meg kjent med Kulturkontaktens sidedks.osloskolen.no    
Gjelder 1.-10.trinn:
Vi har sjekket skolens kulturprogram og notert dato og klokkeslett for faste produksjoner og skolekonserter i skolens halvårsplaner.
   
Gjelder 1.-10. trinn:

Jeg har meldt fra dersom det er avvik i antall elever som står oppført i de faste produksjonene.

   
Gjelder 1.-10. trinn:

Jeg har informert kollegaer om at skolens ALFA-, spesial- og mottaksklasser veldig gjerne må delta i det faste programmet og gitt beskjed til DKS.

   
Gjelder 1.-13. trinn:

Jeg har informert alle trinn- og avdelingsledere om skolens kulturprogram og minnet dem på å forberede elevene.

   

 

DKS er gratis for elevene, men ikke gratis å kjøpe inn. Dersom skolen ser at det er nødvendig å gjøre endringer i tidspunktene for faste produksjoner eller skolekonserter, ber vi om en tilbakemelding på e-post til dks@oslo.kommune.no senest 1. september.

0 Svar

Legg igjen et svar.

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar