DKS sjekkliste for besøk til skolen

 

Før arrangementet

Ansvarlig

Frist

Notér i ukeplaner og årsplaner:

 • dato og klokkeslett
 • hvilke trinn/klasser
 • arena/rom
 • tittel på produksjon
Praktisk forberedelse:

 • Les om praktiske forberedelser under Annen informasjon til venstre på produksjonssiden og merk deg hva du må forberede.
 • Send informasjon om arrangementet til de som bør vite om det: ledelsen, kontoret, vaktmester, kolleger, elever, foresatte.
 • Book lokalene slik at de er tilgjengelige fra utøverne ankommer til de reiser.
 • Sjekk at elevtall stemmer med angitt antall deltakere, gi beskjed til DKS ved avvik.

Sikkerhet:

 • Minne elevene om at skolens ordensreglement gjelder også utenfor skolens område.
 • Informere om at møtepunkt ved en eventuell evakuering alltid er på skolen din.
Faglig forberedelse:

 • Forbered og fortell elevene hva de skal delta på, bruk info på produksjonssiden. En del produksjoner har også forslag til forarbeid.
 • Oppdater hjemmeside og oppslagstavle.
 • Involver elevene, f. eks. som elevarrangører.
Når utøver tar kontakt, avklares og avtales:

 • Tidspunkt for ankomst, møtested og parkeringsforhold.
 • Hvem som møter utøverne og om det er behov for bærehjelp.
 • Tekniske krav (se Annen informasjon på produksjonssiden).
 • Viktig informasjon om elevgruppa.
 • Rolleavklaring mellom lærere/ledelse og utøver.

 

På arrangementet

Ansvarlig

Frist

Praktisk:

 • Lapp på døra om at lokalet er opptatt er satt opp.
 • Velkomstgruppe og bærehjelpere er klare til avtalt tid.
 • Rom er låst opp og klargjort i henhold til salkart/publikumplassering.
 • Vann og kaffe/te til utøver tilbys.
 • Bærehjelpere bistår utøverne før og etter konserten.
 • Skoleklokka er slått av hvis nødvendig under forestillingen.
Faglig:

 • Minne elevene på hva som forventes av dem som publikummere.
 • Delta sammen med elevene og bidra til en god opplevelse.
   

 

Etter arrangementet

Ansvarlig

Frist

 • Eventuelt etterarbeid er utført, se produksjonssiden.
 • Skolens tilbakemeldinger på produksjonen er meldt inn.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply