DKS sjekkliste for besøk på institusjon

 Før arrangementet

Ansvarlig

Frist

Notér i ukeplaner og årsplaner:

 • dato og klokkeslett
 • hvilke trinn/klasser
 • arena/rom
 • tittel på produksjon
Praktisk forberedelse:

 • Les om praktiske forberedelser under Annen informasjon til venstre på produksjonssiden og merk deg hva du må forberede.
 • Send informasjon om arrangementet til de som bør vite om det: ledelsen, kontoret, vaktmester, kolleger, elever, foresatte.
 • Sjekk at elevtall stemmer med angitt antall deltakere, gi beskjed til DKS ved avvik.

Sikkerhet:

 • Minne elevene om at skolens ordensreglement gjelder også utenfor skolens område.
 • Informere om at møtepunkt ved en eventuell evakuering alltid er på skolen din.
Faglig forberedelse:

 • Forbered og fortell elevene hva de skal delta på, bruk info på produksjonssiden. En del produksjoner har også forslag til forarbeid.
 • Oppdater hjemmeside og oppslagstavle.
 • Involver elevene, f. eks. som elevarrangører.
Når institusjonen tar kontakt, avklares og avtales:

 • Tidspunkt for ankomst og møtested.
 • Viktig informasjon om elevgruppa.
 • Rolleavklaring mellom lærer og utøver/institusjon.

 

På arrangementet

Ansvarlig

Frist

Praktisk:

 • Sørg for å komme til riktig tid og sted.
 • Ha oversikt over elevene dine og holde dem samlet.
 • Vurdér hva som er god gruppering/ plassering av elevene.

Sikkerhet:

 • Gjør deg kjent med stedets nødutganger.
Faglig:

 • Minn elevene om hva som forventes av dem som publikummere.
 • Delta sammen med elevene og bidra til en god opplevelse.
   

 

Etter arrangementet

Ansvarlig

Frist

 • Eventuelt etterarbeid er utført, se produksjonssiden
 • Skolens tilbakemeldinger på produksjonen er meldt inn.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply