DKS på nett

Behovet for, og gleden av, å oppleve kunst og kultur er ikke avlyst. Vi ser derfor denne våren på hvordan vi kan flytte Den kulturelle skolesekken (DKS) over på digitale arenaer.

Hva tilbys?

  • DKS-teamet samarbeider med kulturaktører om produksjoner som kan formidles digitalt
  • Samarbeidspartnere utvikler egne opplegg

DKS vil formidle informasjon fortløpende om både DKS-arrangementer og andre kulturopplegg.

Hvordan kan lærer benytte seg av tilbudet?

  • Snakk med elevene om hva de skal få oppleve på forhånd
  • Benytt eventuelle lærerveiledning og/eller elevoppgaver som følger med oppleggene
  • Kikk på DKS sine ressurssider, der finner du forslag til hvordan du kan utvikle opplegg knyttet til opplevelsene.