DKS-gjennomføringer i uke 11 – 14

DKS avlyser fysiske besøk til og fra skolen t.o.m uke 14. Dette gjelder faste produksjoner og valgfritt program. Digitale aktiviteter gjennomføres som avtalt.

Gjennomføringer på rødt nivå i skolene

DKS kontakter skolene om planlagte gjennomføringer etter uke 14.

DKS kan generelt gjennomføres både på rødt og gult nivå med tilpasninger. Er det produksjoner som er av interesse, men dere er usikre på gjennomføringsmulighetene – ta kontakt med oss for videre dialog om tilpasninger og informasjon om hva den enkelte produksjon innebærer rent praktisk for din skole.

Les også smittevernveilederen vår som oppdateres jevnlig.