• Leaving the herd – Foto: Łukasz Zamaro

 • SPACE KLEZMER GOYLEM – Foto: Ann Holmgren

 • Outcast in the mirror – Foto: Egil Pedersen

 • Edith & Aljosja – Foto: Ann Holmgren

Film
8. – 10. trinn

Det magiske og mystiske i film og fortellinger
Valgfri produksjon - samtale om film og fortelling - Påmelding 5. okt

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  1 t 30 min
  Opprigg: 5 min
  Nedrigg: 5 min

 • Annen informasjon

  Krav til rom:
  Rommet kan stenges av.
  Prosjektor og lydmulighet (HDMI).
  Vi har med laptop med
  HDMI utgang vi spiller fra.

Hvordan forstår og tolker vi bruk av symboler, elementer fra eventyr, det absurde og andre magiske grep fra film og annen historiefortelling? To filmskapere viser en kortfilm og en musikkvideo de har regissert, og disse danner utgangspunkt for samtalen.

Etter å ha undervist flere hundre elever med våre tidligere prosjekter har vi oppdaget at elevene ofte har en begrenset forståelse og begrepsapparat om hvordan symboler, det magiske, surrealisme og andre lignende grep brukes i film. Samtidig er dette vinklinger som ofte har skapt nysgjerrighet og engasjement hos elevene. Elevene vil få en helt ny bevissthet i hvordan forstå og tolke levende bilder som de ser rundt seg daglig.  Foredraget er relevant for norsk og kunst- og håndverksfag – men også uavhengig av fag. Vi ønsker å sette i gang tanker og prosesser hos elevene som skolen kan ta tak i og videreføre til andre fag, for eksempel i forståelse og lesning av tekster.

Om medvirkende:

Egil Pedersen og Ann Holmgren er begge utdannet regissører fra Den Norske Filmskolen og de har erfaring med undervisning av barn/ungdom. Sammen har de holdt foredrag og undervist gjennom Den Kulturelle Skolesekken i Oslo, Vestfold, Østfold og Akershus.

Nettsider:

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Kunst – og håndverk, norsk