• Foto: Carl Christian Lein Størmer

  • Foto: Carl Christian Lein Størmer

  • Foto: Carl Christian Lein Størmer

Litteratur
Vg1. – Vg3. trinn

Celledeling
Et mobilt utstillingskonsept og skriveverksted for ungdom.

Korona-tilpasset våren 2020! Digitalt opplegg er laget i samarbeid med DKS Oslo og lærer Ådne Obrestad. Kan også gjennomføres IRL utendørs.

I 2016 holdt vi, Hanne Ramsdal og Rebekka Nystabakk, et skriveverksted med innsatte i Oslo fengsel. Målet var å skape et «umulig møte» mellom de innsatte og nabolaget på den andre siden av muren. Et utvalg tekster fra verkstedet ble til boka Sola kommer opp eller verden snurrer rundt kall det hva du vil og utstillingen Celledeling som er et samarbeid med Munchmuseet og Unge Kunstneres Samfund. Med utgangspunkt i boken og utstillingen har vi utviklet et mobilt utstillingskonsept og skriveverksted for ungdom.

Vi ønsker å presentere de innsattes tekster overfor elevene og introdusere noen av skriveøvelsene og teknikkene som de innsatte jobbet med. Hovedmetoden er friskrift for å komme bort fra selvsensur. Målet er å bruke opplegget som utgangspunkt for felles refleksjon om straff og å utfordre fordommer.

Opplegget kan opp/ nedjusteres ut i fra fasiliteter og skolenes ønsker etter nærmere avtale. Opplegget kan finne sted på skolebiblioteket, annet egnet rom, eller som «pop-up»i klasserom. Hvis skolene ønsker det, kan vi sette opp en fullskalautstilling som flere klasser og trinn kan besøke.

Skolene velger om de vil ha opplegg på 90 min. eller 3 timer. Sjekk hvilke dager som har 90 min. og hvilke som har 3 timer i påmeldingen.

Forberedelser
Ingen krav til foreberedelser dersom.

Om utøver
Hanne Ramsdal er utdannet litteraturviter fra Universitetet i Oslo, og har en master i teater fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun debuterte med romanen Jeg lukket døren bak ham da han gikk i 2006 på Gyldendal Forlag, og jobber med tekst for film, bok, teater og kunst. Hun har lang erfaring med skriveverksteder for barn og ungdom, samt skrivekurs for eldre.
Rebekka Nystabakk er utdannet skuespiller ved Akademi for Scenekunst og Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har jobbet ved blant annet Hålogaland Teater, Kilden Teater og Nationaltheatret, og driver teatergruppen REBEKKA/HUY. Hun arbeider også med tekstutvikling og regi, og har holdt skrivekurs for ungdom ved Hamsunsenteret.
Sammen har de to holdt skrivekurs i Tromsø og Oslo fengsel, og i 2016 gjorde de kunstprosjektet Celledeling i samarbeid med Munchmuseet og UKS.

Relevante nettsider og lenker

https://www.forfattersentrum.no/produksjon/celledeling-mobil-miniutstilling-og-skriveverksted/

https://www.aftenposten.no/kultur/i/p2xPw/Fangers-tekster-skaper-fellesskap-mellom-oss-og-dem

https://munchmuseet.no/nyheter/munchmuseet-og-uks-presenterer

https://dramatiker.no/wp-content/uploads/2016/11/Landbrukskvartalet-Celledeling.pdf

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

  • Faglig relevans

    Norsk, samfunnsfag