Call of papers: Art in education

OsloMet og Kulturtanken inviterer til konferanse i august med tittelen: Art in Education – Building Partnerships with Artists, Schools, Young People and Communities

I den forbindelse inviterer de nå til å sende inn forslag til diskusjonstema. Forslagene sendes innen 18.februar. Alt foregår på engelsk, og forslaget skal derfor også forfattes på engelsk.

Se mer om konferansen her: 

Se mer om å sende inn forslag til tema her:

Foto: Annar Bjørgliher