Oslo 2021-22

Hei og velkommen som ny kulturkontakt!

Skolene tilrettelegger for kulturmøtene faglig og sosialt. Med Osloskolens 90 000 elever er det derfor helt avgjørende at skolen har en kulturkontakt i rollen som ambassadør for DKS. Du sørger for å videreformidle informasjon, og bidrar til praktisk og faglig tilrettelegging eller delegering av dette. 

  • Skolens kulturprogram
    Nedtrekksmenyen, der du velger din skole, finner du både på startsiden og i fanen Skole på menylinja.
  • Informasjon
    I fanen Skole på menylinja vil du finne informasjon til alle lærere, Dette bør du vite. Vi anbefaler å gå gjennom denne med hele personalet. Der finner du også egne sider med Læringsressurser  knyttet til DKS-opplevelser.
  • Smitteverntiltak
    Skulle vi få en vedvarende situasjon med smittevern utover 21-22, kan det oppstå behov for å gjøre tilpasninger i tildelt program. Vi opprettholder det tette samarbeid med Helseetaten v/bydelsoverlegen om dette, og kulturkontaktens rolle blir ekstra viktig for å sikre godt smittevern. 

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål!  Vi håper årets program vil gi mange spennende og utfordrende kunst– og kulturopplevelser for elever og lærere!

Hilsen Brita Meland, Ingvill Halsnes Århus, Inger-Johanne Molven, Ingebjør Westgaard,
Thomas Oxem, Anders Gaarder Karterudseter og Kristin Falck