Oslo august 2019

Hei og velkommen som ny kulturkontakt.

Flott at du kan ta denne rollen på din skole. Her er litt nyttig informasjon til deg.

 • Kulturkontaktens rolle
  Skolens primære oppgave er å følge opp DKS slik det står beskrevet i Stortingsmelding 8 «Kulturell skulesekk for framtida». DKS skal sørge for gode møter mellom elev og profesjonelle kunstnere, og skolen skal legge til rette for at DKS blir en ressurs til undervisningen, og sørge for den praktiske tilretteleggingen. Kulturkontakten bidrar til å sikre kontinuitet, forankring og eierskap hos elever, lærere og ledelse.
 • Påmelding til valgfrie produksjoner. OBS! Nytt for 8. trinn – Vg3 2019-20
  Les veiledning til påmelding her. Påmeldingsperioden 1. – 7. trinn er 15. august – 1. september. Alle tildelinger vil bli gjort innen 1. oktober. For 8. trinn – Vg3 er det nå direkte påmelding fra 15. august som betyr at den som velger en gjennomføring først, får den, akkurat som når du bestiller kinobilletter. Påmeldingen er åpen så lenge det er plasser.
  For å se hva lærerne på din skole har meldt på til, kan du logge deg inn i påmeldingsportalen eller klikk Logg inn inn via DKS nettside.
  Benytt Feides brukernavn og passord. Friskoler logger på som «Intern bruker». Bruker får du ved å sende navn, skole og e-postadresse til dks@ude.oslo.kommune.no
 • Skolens kulturprogram
  Som kulturkontakt har du behov for oversikt over DKS-arrangementene på din skole. På DKS sin nettside finner du skolens kulturprogram i en nedtrekksmeny. Her finner du produksjonene listen opp i kronologisk rekkefølge. Etter 1. oktober blir programmet komplett med alle tildelinger skolen har fått.
 • Alt du trenger å vite om DKS
  På Skolesidene finner du artikkelen Dette bør du vite om gir et innblikk i hvordan ordningen fungerer, og gir nyttig informasjon om hvordan skolen på best måte kan tilrettelegge for DKS. Vi anbefaler ledelsen på skolen å gå gjennom denne veiviseren for hele personalet, slik at alle ansatte har en felles forståelse av hvilke muligheter som ligger i DKS. Under Læringsressurser  finner du nyttige tips til hvordan DKS kan brukes som ressurs i undervisningen.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål!  i håper årets program vil gi mange spennende og utfordrende kunst– og kulturopplevelser for elever og lærere!

Hilsen Kristin Falck, Nina Buflaten Ursin, Inger-Johanne Molven, Ingebjør Westgaard,
Thomas Oxem og Anders Gaarder Karterudseter