Oslo august 2020

Hei og velkommen som ny kulturkontakt.

Flott at du kan ta denne rollen på din skole. Her er litt nyttig informasjon til deg.

 • Kulturkontaktens rolle
  Skolens primære oppgave er å følge opp DKS slik det står beskrevet i Stortingsmelding 8 “Kulturell skulesekk for framtida”. DKS skal sørge for gode møter mellom elev og profesjonelle kunstnere, og skolen skal legge til rette for at DKS blir en ressurs til undervisningen, og sørge for den praktiske tilretteleggingen. Kulturkontakten bidrar til å sikre kontinuitet, forankring og eierskap hos elever, lærere og ledelse.
 • Påmelding til valgfrie produksjoner. OBS! Nytt for for alle trinn.
  Les veiledning til påmelding her.
  Orienter deg i det valgfrie programmet her.
  Valgfrie produksjoner for grunn- og videregående skole vil ikke være publisert i sin helhet ved skolestart, men legges ut etterhvert som det blir klart.
  MERK! Vi legger i år opp til fire påmeldingsperioder i stedet for én. Ved skolestart i august. Deretter 5. oktober, 5. januar og 5. mars. Det blir først til mølla for alle trinn under alle de fire påmeldingsperiodene.
  For å se hva lærerne på din skole har meldt på til, kan du logge deg inn i påmeldingsportalen se på skolens kulturprogram.
  Benytt Feides brukernavn og passord. Friskoler logger på som «Intern bruker». Bruker får du ved å sende navn, skole og e-postadresse til dks@ude.oslo.kommune.no
 • Skolens kulturprogram
  Som kulturkontakt har du behov for oversikt over DKS-arrangementene på din skole. På DKS sin nettside finner du skolens kulturprogram i en nedtrekksmeny. Her finner du produksjonene listen opp i kronologisk rekkefølge.
 • Alt du trenger å vite om DKS
  På Skolesidene finner du artikkelen Dette bør du vite om gir et innblikk i hvordan ordningen fungerer, og gir nyttig informasjon om hvordan skolen på best måte kan tilrettelegge for DKS. Vi anbefaler ledelsen på skolen å gå gjennom denne veiviseren for hele personalet, slik at alle ansatte har en felles forståelse av hvilke muligheter som ligger i DKS. Under Læringsressurser  finner du nyttige tips til hvordan DKS kan brukes som ressurs i undervisningen.
 • Smitteverntiltak
  For å sikre at vi handler i tråd med det nasjonale og lokale smittevernet, har DKS Oslo dialog med Helseetaten ved smittevernoverlegen. Denne infosiden oppdateres når det skjer endringer. Sammensetninger av klasser og antall elever på faste produksjoner som er tildelt er mer tentativt enn vanlig. DKS eller utøver går i dialog med den enkelte skole for å finne en god løsning på de ulike produksjonene.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål!  i håper årets program vil gi mange spennende og utfordrende kunst– og kulturopplevelser for elever og lærere!

Hilsen Kristin Falck, Nina Buflaten Ursin, Inger-Johanne Molven, Ingebjør Westgaard,
Thomas Oxem og Anders Gaarder Karterudseter