Bonusproduksjon

Bonusproduksjon er et selvvalgt arrangement eller prosjekt som grunn- og videregående skoler kan få kulturmidler til å gjennomføre.

Søke om Bonusproduksjon

 • Skolens ledelse, lærere eller elever søker (elever må søke i samarbeid med en lærer)
 • Søknaden sendes fra påmeldingsportalen, logg inn og velg påmelding til Bonusproduksjon
 • Ingen frist, søknad kan mottas hele året fra oktober til juni med svar innen ca. 3 uker
 • Søknaden skal inneholde
  1. Beskrivelse og ev. fremdriftsplan: Hva, hvor, når og relevans for gjeldende elevgruppe. Dersom du kan vise til at opplegget innebærer kompetanseoverføring for lærer vil dette bli tillagt vekt, men er ikke et krav.
  2. Informasjon om kunstner/kulturaktør: Kan være webadresse, referanser, vimeo eller bilder.
  3. Pris: Dersom en kunstner hyres inn, skal ordinære satser og vilkår for DKS følges. Per i dag er dagshonorar 4644,- . Dersom det er billetter som kjøpes eller kulturinstitusjon som hyres inn, følges deres priser. Maks søknandsbeløp er kr 50 000,- og søknader over 20 000,- skal legge ved et enkelt budsjett, signert av rektor.

Kvalitetsvurdering

For tilslag må produksjonen tilfredsstille DKS sine kvalitetsprinsipper jamfør Ønskekvistmodellen med forbehold om at det er midler «i potten».

Eksempler på Bonusproduksjoner som har fått tilslag er:
– Teaterbilletter til hele klassen/trinnet/skolen
– Elevene lager en operaforestilling ved hjelp av profesjonell sanger og skuespiller
– Innleie av forfatter for å lage litteraturuke på skolen
– Fortellerteater på skolen, med og for elevene

Skolens ansvar

 • Inngå avtale med gjeldende aktører
 • Tilrettelegge praktisk og faglig
 • Betale for produksjonen – utlegg refunderes i henhold til det som er innvilget
 • Rapportere på bruk av midlene i etterkant. Besvar dette rapportskjema – det tar ca. 5-10 minutter.

Refusjon av utlegg

 • Skolen fyller inn utleggene i refusjonsskjema
 • DKS Oslo refunderer utleggene via internfaktura når refusjonsskjema og rapport er mottatt
 • Friskoler sender vanlig faktura, ikke refusjonsskjema