Film
1. – Vg3. trinn

Bonusproduksjon

 • Hvor
  -
 • Hvor mange

  Maks. 1500 elever

 • Hvor lenge


  Opprigg:
  Nedrigg:

 • Annen informasjon
 • Kontakt utøver

  Inger-Johanne Molven
  inger.johanne.molven@ude.oslo.kommune.no
  959 47 864

Bonusproduksjon er skolens eget DKS, et selvvalgt kulturarrangement eller prosjekt. Skolens ledelse, lærere eller elever søker midler om å delta på eller arrangere produksjonen. (Elever må alltid søke sammen med en lærer.) Hver søknad behandles særskilt og svar kan påregnes innen ca. tre uker.

Eksempler på Bonusproduksjoner:
• Teaterbilletter til hele klassen/trinnet/skolen
• Elevene lager en operaforestilling ved hjelp av profesjonell sanger og skuespiller
• Innleie av forfatter for å lage litteraturuke på skolen
• Fortellerteater på skolen, med og for elevene

Evaluer bonusproduksjon

Alle som får innvilget Bonusproduksjon, skal sende en tilbakemelding på hvordan det har fungert. Send din tilbakemelding her:

Skolens tilbakemelding på Bonusproduksjon.

Søknaden skal innholde
Beskrivelse av prosjektet / arrangementet, fremdriftsplan, informasjon om innleid kunstner og pris. Kunstnerinformasjon kan være webadresse, referanser, vimeo eller bilder.

Alle søknader om Bonusproduksjon vurderes i henhold tilde samme  kvalitetskriteriene som gjelder for hele DKS programmet. DKS bruker Ønskekvistmodellen i vurderingen av søknadene og de tre kjernebegrepene i modellen er:
Villen: engasjementet, uttrykksviljen og produksjonens ambisjoner. Har denne produksjonen noe viktig å formidle? Hva er målet med denne produksjonen?
Kunnen: de evner og ferdigheter som skal til for å realisere den kunstneriske visjonen. Hvordan er håndverket? Er det profesjonelt? Har det et snev av magi? Har kunstneren erfaring på feltet?
Skullen: relasjon til elevene (mottakeren). Er dette en banebrytende produksjon? Skaper produksjonen noe nytt? Speiler den aktuelle temaer som eleven kan relatere seg til? Hva gjør denne produksjonen enestående og aktuell?

Dersom du kan vise til kompetanseoverføring fra prosjektet/utøverne til skolen, læreren og eleven vil dette bli tillagt vekt, men er ikke noe krav.

Søknadskriterier – praktiske opplysninger om søknaden
Beløp
Du kan søke om maksimalt NOK 50 000,- Søknader på mer enn NOK 20 000,- skal inneholde et enkelt budsjett signert av rektor.

Utøversatser
Prisene på bonusproduksjoner skal følge samme prinsipper og satser som DKS for øvrig. Honorarsats per dag er NOK 4 500,-. Unntatt er billetter til forestillinger og produksjoner levert av en kulturinstitusjon som f.eks. et teater, en kino eller et museum med egne tariffavtaler.

Søknadsfrist
Hele skoleåret, svar innen ca. tre uker

Sende inn søknad
Klikk på Meld på her øverst til venstre på denne siden.

Hvert skoleår setter DKS av midler til Bonusproduksjon. Vi fordeler beløpet i to, på høst- og vårsemesteret. Du kan søke om midler gjennom hele skoleåret, men når potten er tom stoppes søknadsbehandlingen frem til neste semester.

Innvilget søknad
Alle søknader blir besvart. Dersom din søknad er innvilget er søker ansvarlig for gjennomføringen. Du inngår avtale, blir enig med utøver om gjennomføringstidspunkt og betaler utøver direkte. Skolen internfakturerer DKS elektronisk i etterkant av gjennomføringen. Alle som har fått innvilget Bonusproduksjon må evaluere produksjonen. Evalueringen tar ca. 5 minutter.

Spørsmål
Send en e-post til dks@ude.oslo.kommune.no 

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet