null
1. – Vg3. trinn

Bonusproduksjon
Valgfri. Skolens eget valg. Påmelding hele skoleåret.

 • Hvor
  -
 • Hvor mange

  Maks. 1500 elever

 • Hvor lenge


  Opprigg:
  Nedrigg:

 • Annen informasjon
 • Kontakt utøver

  Inger-Johanne Molven
  inger.johanne.molven@ude.oslo.kommune.no
  959 47 864

 

Bonusproduksjon er et selvvalgt arrangement eller prosjekt som grunn- og videregående skoler kan få kulturmidler til å gjennomføre.

Hver Bonusproduksjon er valgt av, arrangert av og tilpasset skolen, trinnet eller klassen. Det er rektor, lærer eller elev (i samarbeid med lærer) som er primus motor – og som har søkt DKS midler for å få det gjennomført.

Se våre informasjons-sider om hvordan søke og hvordan få tilslag her
Husk å sende inn en tilbakemelding på hvordan det gikk her

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet