• Foto: Nannapat Sariwat, Atelier Oslo

 • Foto: Nannapat Sariwat, Atelier Oslo

 • Foto: Nannapat Sariwat, Atelier Oslo

 • Krag og Selmer, Bølerskogen

 • Jens Selmer, Boligblokk for OBOS

 • Krag og Selmer, Bølerskogen

 • Krag og Selmer, Bølerskogen

 • Ove Bang, Villa i Sogn hageby

Visuell kunst
5. – 7. trinn

Bolig 2037
Valgfri produksjon - Arkitekturverksted og utstilling om framtidens bolig

Hva er en god bolig? Utstillingen «Boligideer» viser hvordan norske arkitekter har jobbet med boligideer de siste 100 årene. I arkitekturverkstedet jobber elevene med tredimensjonale modeller av boliger de kan tenke seg passer for år 2037, da de selv er blitt voksne.

I utstillingen fokuserer formidlingen på hvilke samfunnsforhold og ideer som har påvirket utformingen av boligidene. Elevene sammenligner prosjektene og diskuterer løsningene. Elevene lærer å lese arkitekturtegninger og forstå sammenhengen mellom todimensjonale tegninger og tredimensjonale rom. De lærer hva tegn og symboler betyr og jobber praktisk med begreper som plan, snitt, fasade, ulike perspektivtegninger og målestokk.

I arkitekturverkstedet jobber de med ideutvikling og bygger tredimensjonale modeller av boliger de mener vil være aktuelle for fremtiden. Utgangspunktet er et byggesystem av moduler i enkle geometriske former, møbler og mennesker i papir og i målestokk. Systemet er utviklet av arkitektkontoret Atelier Oslo i samarbeid med Nasjonalmuseet.


Om utøver
Formidlere ved Nasjonalmuseet – Arkitektur, de er arkitektstudenter, kunsthistorikere og kunstnere.

Produsent
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design


Før og etter 
www.nasjonalmuseet.no

Sjekklister for DKS besøk


Tilbake til oversikt over programmet

 • GS Fast

 • GS Skolekonsert

 • GS Valgfri

 • VGS Valgfri

 • Bonusproduksjon

 • GS Verksted

 • Faglig relevans

  Matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, levende kulturarv