• Foto: Illustrasjonsfoto: Runa Rodahl Øvland/Helle Jensen

 • Foto: Illustrasjonsfoto: Runa Rodahl Øvland/Helle Jensen

 • Foto: Illustrasjonsfoto: Runa Rodahl Øvland/Helle Jensen

Scenekunst
5. – 7. trinn

Blikk.Stille (Valgfri produksjon)
Teaterverksted om skjult mobbing

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 30 elever

 • Hvor lenge

  4 t 30 min
  Opprigg: 10 min
  Nedrigg: 10 min

 • Annen informasjon

  Teaterverksted over 3 dager, 60-90 minutter pr dag

Hånende blikk, hvisking bak ryggen, tilbakeholdt latter, peking, falske rykter og manglende bursdagsinvitasjon. Er dette mobbing? Hvordan kan man ta tak i noe som ofte holdes godt skjult?

Verkstedet Blikk.Stille bruker den dialogbaserte og interaktive metoden forumteater for å bevisstgjøre elevene på hva skjult mobbing innebærer og hva de selv kan gjøre for å stoppe det.

Det begynner med at elevene ser en forestilling. Deretter får elevene se konkrete situasjoner der skjult mobbing iscenesettes gjennom 3 verksteder, og de blir på en leken måte invitert til å engasjere seg aktivt for å stoppe den negative utviklingen.

Prosjektet strekker seg over tid, slik at elevenes innspill kan bearbeides mellom hvert verksted. Kontaktlærer får en unik mulighet til å se det sosiale samspillet i gruppen utenfra, som et utgangspunkt for å jobbe videre med klassemiljøet.


Lærerveiledning

Det settes opp 1 times formøte med aktuelle kontaktlærere og sosiallærer.

Det er ønskelig at kontaktlærer og eventuelt sosiallærer er tilstede under gjennomføring.

Blikk.Stille forutsetter ikke eget for- og etterarbeid for å kunne gjennomføres. Vi håper likevel Blikk.Stille vil inspirere klassene og skolen til å jobbe videre mot skjult mobbing.

Blikk.Stille er også et godt eksempel for lærere på hvordan forumteater kan brukes for å ta tak i problemstillinger klasser opplever.

Vi anbefaler også at skolen tar i bruk Innblikk, et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing. Se lenke til høyre. Innblikk er utviklet av Tove Flack ved Senter for atferdsforskning. Det er et verktøy som gir praktisk innføring i hvordan skolen kan samle inn og analysere informasjon med hensyn til positiv og negativ kommunikasjon mellom elever. Metodene er spesielt utviklet for å avdekke skjult mobbing.


Om utøver

Kristoffer Svaland har jobbet med forumteater fra 2011-2017. Han driver sitt eget foretak hvor han er på skoler og jobber aktivt forebyggende mot rus/kriminalitet og dropouts. Kristoffer er også engasjert som instruktør i gatemegling og konflikthåndtering i Oslo. Han har jobbet i Kirkens Bymisjon avd Sporet, som er oppsøkende sosialt arbeid i Oslo sentrum med særlig fokus på unge. Kristoffer jobber som miljørarbeider ved AKS Høybråten skole.

Kari Anne Næss har en 3-årig skuespillerutdannelse fra Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS), og en bachelorgrad i Kultur og kommunikasjon (tverrfaglig samfunnsvitenskap) fra Universitetet i Oslo. Hun har turnert Norge med flere profesjonelle barneteaterproduksjoner, men jobber i dag med De Undertryktes Teater og anvendt drama. I 2011 startet hun forumteatergruppa Teater Uten Grenser for ungdom fra Sogn vgs i Oslo. Hun er en del av forumteaterkompaniet Teater Atter. I tillegg har hun fasilitert anvendt dramaarbeid for minoritets-kvinner i organisasjonen Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN). Hun har også vært organisator i Norges Fredslags anvendte dramagruppe No Theatre, og frivillig i Act2 forumteater. Kari Anne har også arbeidet som grunnskole-lærer, barnehageassistent og ungdomsarbeider i flere år.

Eliann Stålem Berg er antropolog og teaterfasilitator, og har bred erfaring med bruk av De undertryktes teater i Helse- og Sosial-feltet i Norge. Hun etablerte Act2 fo- rumteater i Kirkens Bymisjon i 2008, som siden oppstartet har produsert opp mot 30 ulike forumteaterspill innen Rusfeltet i Norge. Hun har fasilitert et stort antall kunst- og helseprosjekter, og arbeider med bred tematikk, inkludert avhengighet, mobbing og utsatt ungdom. Eksempelvis for Bindeforbundet, Utdannningsforbun- det, NAV og Røde Kors. Eliann jobber i tillegg som prosjektleder for ungdom med psykiske helseutfordringer på Fontenehuset Asker.

Produsent

Runa Rodahl Øvland og Kari Anne Næss


Før og etter 
INNBLIKK – Læringsmiljøsenteret

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Samfunnsfag, tema læringsmiljø, mobbing, teater, drama