• Dokumentasjon fra gjennomføring av produksjonen Det iscenesatte fotografi på Fotogalleriet (2019)

 • Dokumentasjon fra gjennomføring av produksjonen Det iscenesatte fotografi på Fotogalleriet (2019)

 • Dokumentasjon fra gjennomføring av produksjonen Det iscenesatte fotografi på Fotogalleriet (2019)

Visuell kunst
8. – Vg3. trinn

Blikk for fotokunst
Valgfri produksjon. Lær mer om fotografiet. Påmelding 15. aug.

 • Hvor
  Fotogalleriet
 • Hvor mange

  Maks. 35 elever

 • Hvor lenge

  2 t 40 min
  Opprigg:
  Nedrigg:

 • Annen informasjon

Med Blikk for fotokunst ønsker Fotogalleriet å oppfordre elevene til å se verdien av fotografiet som både visuell ytring og kunstnerisk uttrykk, samt sette det i sammenheng med egen bruk av bilder. Gjennom Blikk for fotokunst  vil elevene få en forståelse av det visuelle språkets virkemidler og historie og vi viser frem kunstnere som også arbeider politisk.

Elevene inviteres med Blikk for fotokunst til å fordype seg i en billedverden som de navigerer i daglig, til å forstå bildet som språk og for å lære om foto som en  kunstnerisk og sosial uttrykksform. Gjennom gruppearbeid og dialogbasert formidling om utstillingen og fotokunstens historie blir elevene oppfordret til å diskutere hva fotokunst er, hva som skiller den fra øvrige fotografiske uttrykk og hvordan de selv relaterer seg til bilder.

Målet med Blikk for fotokunst er at elevene gjennom å snakke om kunstfotografi, og å sette fotografiene og deres historie i sammenheng, skal bli kjent med språket til mediet. Med utgangspunkt i et kort, dialogbasert foredrag om fotokunstens historie, en omvisning i den aktuelle utstillingen og gruppearbeid, vil elevene få en oversikt over kunstfotografiets utvikling og hvordan det skiller seg fra andre kunstneriske og fotografiske uttrykksformer som berører fag som norsk, samfunnsfag, historie, og kunst og håndverk.

Produsent
Stiftelsen Fotogalleriet


Om Fotogalleriet
Fotogalleriet er den første nordiske fotohallen, lokalisert sentralt i Oslo, dedikert til fotografi som kritisk, kunstnerisk praksisk, etablert i 1977.

Fotogalleriet er dedikert til å presentere både norske og internasjonale kunstnere, og til å analysere et raskt voksende felt ubegrenset av teknologiske og estetiske utviklinger. Gjennom sitt engasjement knyttet til research, nyskapende formidling, og tett samarbeid med kunstnere er Fotogalleriet en ledende institusjon i kunstfeltet.

YouTube: Fotogalleriet

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet