• Fergeblyanter

Kunstarter i samspill
8. – Vg3. trinn

Beskrive, vurdere, begrunne – Skrivekurs i kunstkritikk
Skrivekurs i kunstkritikk

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 35 elever

 • Hvor lenge

  3 t
  Opprigg: 15 min
  Nedrigg: 15 min

 • Annen informasjon
 • Kontakt utøver

Dette kurset trener elevene i å sette ord på egne erfaringer med levende kunstuttrykk. Å uttrykke og begrunne meninger om musikk, dans og teater kan overføres til flere skolefag. Ofte knyttes kurset både til kunstfag og til norskundervisning. 

Kurset holdes i tilknytning til en forestilling eller konsert i DKS Oslo. I forkant får elevene skriveøvelser knyttet til forestillingen eller konserten de skal se. Kurset inneholder undervisning, diskusjon, lesning av tekster og kritikker, lytteøvelser og praktiske skriveøvelser om levende kunstuttrykk. Målet er å gjøre elevene bevisst på hvordan tekst, musikk og visuelle effekter kan virke sammen i et levende kunstuttrykk. På forhånd vil elevene få i oppgave å finne kritikker av musikk og scenekunst som de er opptatt av. Et utvalg av disse vil bli brukt i kurset. Etter avsluttet kurs skriver elevene en kritikk på ca. 1 A4-side innen en gitt frist. For å få fram så nyanserte meninger som mulig, ønsker vi at elevene skriver individuelle tekster. Kurslederne leser alle tekster og gir en kort skriftlig tilbakemelding til hver elev. Om skolen ønsker det, kan anmeldelsene også bli vurdert av faglærere i norsk eller andre fag.

Etter avsluttet kurs vil alle deltakerne få mulighet til å søke om å være med i årets Elevjury. Elevjuryen vurderer produksjoner til DKS Oslo sitt program for neste skoleår. Arbeidet med elevjuryen vil blant annet bestå av å se og vurdere forestillinger på teaterfestivalen Showbox 2017.

Om utøverne
Hild Borchgrevink og Ida Habbestad er musikkritikere i henholdsvis Dagsavisen og Aftenposten og redaktører for nettstedene Scenekunst.no og Ballade.no. Begge har i tillegg lang erfaring som konsertprodusenter for levende musikk. De har utøvende utdannelse fra hhv. Skrivekunstakademiet i Hordaland og Norges musikkhøgskole.

Produsent
Den kulturelle skolesekken i Oslo


Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Norsk, språkfag, musikk, dans, drama, kunst og håndverk, samfunnsfag, tverrfaglig, medier og informasjon, sal og scene