• Illustrasjon: Diego Schtutman / Alamy Stock Photo

Kulturarv
2. – 3. trinn

Bærekraftig superhelt
Valgfri produksjon - besøk på Teknisk museum

Hvordan gi en 2. og 3. klassing forståelse for betydningen av FNs bærekraftsmål? Gjennom samarbeidsøvelser skal elevene være superhelter, løse oppgaver og samle alle FNs bærekraftsmål. Opplegget gir elevene en forståelse av hva bærekraft er, hvorfor det er viktig, og hva man kan gjøre for å leve mer bærekraftig.

Undervisningsopplegget er basert rundt et rollespill hvor elevene skal være jordklodesuperhelter og bidra til at verden blir mer bærekraftig. Superkraften de får gjennom å delta på opplegget er kunnskap for å ta gode valg og til å påvirke andre rundt seg til å ta gode valg. Bærekraft er det overordnede temaet, og aktivitetene er med å gjøre opplegget tverrfaglig mellom naturfag, norsk, engelsk og geografi. 

Undervisningen starter med en dialog mellom formidler og elever før vi ser en kort film fra FN. Så blir elevene delt i grupper og jobber sammen for å løse ulike oppgaver. Når de har løst en oppgave, får gruppen ett av FNs bærekraftsmål. Når hele klassen er ferdig og alle gruppene har klart de ulike oppgavene, har klassen samlet alle FNs bærekraftsmål, som settes sammen til en plakat. Opplegget avsluttes med en samtale som oppsummerer de ulike aktivitetene.

I tillegg, skal lærerne ta elevene sine med rundt i museet ved bruk av en læringsløype. Denne delen blir lærerstyrt og gjennomført på egenhånd.


Medvirkende

Hovedansvarlig for opplegget er en av museets pedagoger, Shahzia Vira, i tillegg vil andre av museets formidlere bidra med gjennomføringen av undervisningen.

Shahzia Vira er pedagog ved Norsk Teknisk museum, med spisskompetanse innenfor småbarnspedagogikk. Hun har ansvar for utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg for de yngste, og kurs for barnehageansatte. Hun fokuserer på matematikkforståelse hos småbarn og at læring oppstår gjennom lek.

Nettside Teknisk Museum


DKS Oslo ønsker å styrke kulturarvstilbudet til 2. og 3. trinn og tilbyr våren 2020 flere nye tilbud på museer og institusjoner. Det er direkte påmelding til konkrete tidspunkter. Ledige tider finner du ved å logge inn og velge Ekstratorg 1.-7. trinn.

Skolene kan velge mellom fire ulike produksjoner:

Livet på storgården, på Bogstad gård

Vær, klima og tåketroll, på Skimuseet

Arkeolog møter båtsmann, på Maritim Museum

Bærekraftig superhelt, på Teknisk Museum


Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

  • Faglig relevans

    Samfunnsfag, naturfag, norsk