• Foto: Istvan Virag

  • Foto: Kunstnernes Hus

  • Foto: Istvan Virag

  • Foto: Istvan Virag

Visuell kunst
8. – Vg3. trinn

Elevenes valg: Arkitektur og geometri
Valgfri produksjon - omvisning og verksted på Kunstnernes Hus

Bli med på omvisning og verksted om arkitektur og funksjonalismen, med stikkord som geometri, komposisjon og språk.

Kunstnernes Hus er et hovedverk i 30-årenes bygningshistorie og en tydelig overgangsmarkør mellom nyklassisismen og funksjonalismen i Norsk arkitektur. Hva kjennetegner disse stilartene og hvordan kommer de til uttrykk i dette huset? Hva er et «kunstnerhus» og hva symboliserer et slikt hus i dagens samfunn og i en historisk sammenheng? I omvisningen legger vi til rette for at elevene skal ta stilling og delta i samtalen med begrunnede meninger, og fremfor alt trene på å se en sak fra flere sider.

Etter omvisingen får elevene praktiske oppgaver om arkitektur, der de skal identifisere og undersøke forholdet mellom geometri og funksjon i huset. Med hjelp av kroppen og ulike redskap skal de gruppevis illustrere og forklare sine funn for resten av klassen. I forlengelsen av dette og med utgangspunkt i arkitekturrelevante ord og begreper får de avslutningsvis lage enkle geometriske konstruksjoner som vi publiserer på vår Instagram-profil.


Elevenes valg

Årets elevjury består av 11 elever fra 8 skoler på ungdomstrinn og vgs. Elevjuryen har valgt ut produksjoner som blir presentert som Elevenes valg i programmet for ungdomstrinn og vgs. Som en del av juryarbeidet fikk elevene et kurs i kunstkritikk.


Medvirkende

Formidlere ved Kunstnernes hus: Nina S-A Kaasa, kunsthistoriker; Annika Simonsson, kunstner; Anders Dahl Monsen, kunstner; Eli Eines, kunstner; Meera Manjit Kaur: Pedagog; Alette Schei Rørvik, kunstner; Eirik Abri, kunstner.

Produsent

Kunstnernes Hus: Ett av Norges viktigste visningssteder og formidler av samtidskunst.

Hjemmeside

kunstnerneshus.no/om-oss


Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

  • Faglig relevans

    Kunst og håndverk, norsk, arkitektur