• Foto: Marte Vike Arnesen

  • Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Mårten Teigen

  • Kvinne fra oldtidsbyen Palmyra i Syria. Foto:Kulturhistorisk museum, UiO / Lill-Ann Chepstow-Lusty

  • Den greske dikteren Sofokles. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Lill-Ann Chepstow-Lusty

Kulturarv
5. – 7. trinn

Hva er antikken?
Valgfri - Besøk og verksted på Kulturhistorisk Museum. DKS bestiller buss hvis nødvendig. Påmelding 5. jan. og 5. mars

Hva betyr antikkens kultur for oss i Oslo i dag? Elevene utforsker gjenstander fra Det gamle Egypt, Hellas og Romerriket, og møter Antigone, ei gresk kvinne som kjempet for det hun trodde var rett.

Arven fra Hellas og Roma lever videre gjennom demokrati, arkitektur, idrett, kunst og filosofi. Historisk museums nye utstilling er laget i samarbeid med Snøhetta i 2020. Den lar oss komme tett på de gamle to til fire tusen år gamle gjenstandene. Byster, relieffer og kister vitner om hverdagsliv, myter og ritualer.

Elevene utforsker først utstillingen sammen med en museumspedagog. Gjennom en marmorbyste og en fortellerstund, får de så stifte bekjentskap med grekeren Sofokles og hans rollefigur Antigone. Skal vi følge landets lover eller vår egen samvittighet? Bør kvinner protestere mot menn, spurte dikteren?

I vårt nye museumsverksted jobber elevene deretter med former og farger fra antikken. Vi kjenner antikkens templer og skulpturer som marmorhvite. Men opprinnelig malte grekerne og romerne dem i sterke farger. Museet har 3D-skannet to av gjenstandene, og elevene gir dem farger i verkstedet.


Om medvirkende

  • Martin Hager-Saltnes, museumspedagog og utdannet i muntlig fortelling fra OsloMet, hvor han også har undervist.
  • En masterstudent fra Universitetet i Oslo og en lærerstudent i kunst og håndverk.

Kulturhistorisk museum er et forskningsmuseum og en del av Universitetet i Oslo.

Produsent 

Martin Hager-Saltnes, i samarbeid med faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk ved OsloMet, Marina Lindhagen Prusac, utstillingskurator, og Snøhetta A/S, utstillingsdesign.

Nettsider

Bakgrunnsstoff og aktiviteter om antikken og Egypt

khm.uio.no


Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

  • Faglig relevans

    Kunst og håndverk, samfunnsfag, KRLE, norsk, demokrati og medborgerskap, antikken