• Foto: Lars Opstad

  Kulturtanken

 • Foto: Lars Opstad

  Kulturtanken

 • Foto: Lars Opstad

  Kulturtanken

Scenekunst
Vg1. – Vg3. trinn

Abraham i Bibelen og Koranen
Valgfri produksjon - fortellerforestilling på skolen

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 90 elever

 • Hvor lenge

  40 min
  Opprigg: 15 min
  Nedrigg: 15 min

 • Annen informasjon

  Heller intimt klasserom/amfi/auditorium enn stor gymsal
  Publikum på stoler i halvsirkler

I denne fortellerforestillingen blir den bibelske fortellingen om Abraham speilet mot den koranske.

Fortellingen om Abraham er kilden til vår felles jødisk/kristne og muslimske arv. Den er spekket av dramatikk og sterke følelser: sjalusi og lojalitet, opprør og underkastelse, kall og ofring.

De to fortellerne Mehda Zolfaqari og Alf Martin Lie har sin bakgrunn fra henholdsvis muslimsk og kristen tradisjon, og de trekker inn lignelser fra nåtid og egne erfaringer i forestillingen. Sammen utforsker de en av de mest sentrale fortellingene som har bundet tre verdensreligioner sammen, men som samtidig har vært kilde til splittelse, konflikt og krig.

Etter forestillingen legges det opp til samtale med elevene med utgangspunkt i fortellingen. Samtalen vil dreies rundt dagsaktuelle tema som blant annet hellig krig, konflikt, forsoning, underkastelse, kvinnesyn, idoldyrkelse, og hvor langt man skal gå for å nå sine mål.

Abraham i Bibelen og Koranen har tidligere turnert for DKS Oslo, Buskerud, Aust-Agder, Vest-Agder, Troms, Rogaland, Hordaland, Finnmark og Oppland. Opprinnelig produksjon for Drammen Sacred Music Festival 2014 i samarbeid med DKS Buskerud og Fortellerhuset, regi ved Georgiana Keable med utøverne Mehda Zolfaqari og Per Jostein Aarsand.

Nyproduksjon/bearbeiding 2018 ved DKS Rogaland, regi ved Raymond Sereba. Mehda Zolfaqari og Alf Martin Lie som utøvere.


Om utøverne

Mehda Zolfaqari er en profesjonell forteller og tolk/oversetter. Med fortellinger fra Koranen har hun blant annet opptrådt i Sjømannskirken i Berlin, Kristen-muslimsk dialog i Hamburg og i Libanon og for Den kulturelle skolesekken i Buskerud. Hun er født i Iran, vokst opp i en av Oslos mest multikulturelle bydeler og studert i Australia. Hun har jobbet i NRK, blant annet i barneradioen og i Kulturnytt. Siden religiøse tekster som oftest har blitt tolket av menn, er Mehda opptatt av å ta på seg kvinnelige briller når hun forteller. Og der religion har vært kilden til splittelser og strid, har Mehda brukt fortellinger fra Koranen i dialog- og forsoningsarbeid. Hun er initiativtaker til prosjektet Dialogtreff mellom unge jøder, kristne og muslimer i Oslo; et prosjekt som ble satt i gang etter terrorangrepet 22. juli 2011.

Alf Martin Lie er frilans forteller og medlem i Fortellerhuset. Han har bred erfaring innen fortelling for barn og unge. Han har turnert med Den Kulturelle Skolesekken i flere fylker, spiller forestillinger for barn og voksne, og arrangerer workshops og kurs i muntlig fortellerkunst. Alf Martin har utdanningsbakgrunn innen teologi, historie og pedagogikk i tillegg til muntlig fortelling. Han har flere års erfaring som fortellende lærer og skolebibliotekar i Groruddalen i Oslo og jobber i dag også med barn og unge i Den norske kirke.
www.alfmartin.no

Produsent
Fortellerhuset
www.fortellerhuset.no

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet