• Foto: Roger Hennum, Drammen Sacred Music Festival 2014

 • Foto: Roger Hennum, Drammen Sacred Music Festival 2014

 • Foto: Roger Hennum, Drammen Sacred Music Festival 2014

 • Foto: Roger Hennum, Drammen Sacred Music Festival 2014

Scenekunst
8. – Vg3. trinn

Abraham i Bibelen og Koranen (Valgfri produksjon)
Fortellerforestilling

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 90 elever

 • Hvor lenge

  40 min
  Opprigg: 15 min
  Nedrigg: 15 min

 • Annen informasjon

  Heller intimt klasserom/amfi/auditorium enn stor gymsal
  Publikum på stoler i halvsirkler

I denne fortellerforestillingen blir den bibelske fortellingen om Abraham speilet mot den koranske.

Fortellingen om Abraham er kilden til vår felles jødisk/kristne og muslimske arv. Den er spekket av dramatikk og sterke følelser: sjalusi og lojalitet, opprør og underkastelse, kall og ofring.

De to fortellerne Mehda Zolfaqari og Per Jostein Aarsand har sin bakgrunn fra henholdsvis muslimsk og kristen tradisjon, og de trekker inn lignelser fra nåtid og egne erfaringer i forestillingen. Sammen utforsker de en av de mest sentrale fortellingene som har bundet tre verdensreligioner sammen, men som samtidig har vært kilde til splittelse, konflikt og krig.

Etter forestillingen legges det opp til samtale med elevene med utgangspunkt i fortellingen. Samtalen vil dreies rundt dagsaktuelle tema som blant annet hellig krig, konflikt, forsoning, underkastelse, kvinnesyn, idoldyrkelse, og hvor langt man skal gå for å nå sine mål.

Abraham i Bibelen og Koranen har tidligere turnert for Buskerud Dks og ble veldig godt mottatt.

”Svensedammen er den minst fleirkulturelle skulen i Drammen, Like fullt: oppmerksame elevar som fulgte med og ga god respons på spørsmåla i etterkant. Eg er veldig godt nøgd med den forma som formidlinga har fått, og dei innstrammingane som er gjort etter prøveframsyninga. På den siste formidlinga sat over 70 elevar (dei gjekk over makstalet) tyst i ein sal som ikkje er den enklaste å formidle i. Per Jostein og Mehda kommuniserer også veldig godt og tillitsfullt med ungdommane frå starten av, slik at dei blir med. På den andre formidlinga starta til og med den tøffaste gutegjengen på eine hjørnet å synge med på voggesongen.»
Stig Elvis Furuset, Den kulturelle skolesekken, Buskerud.

”Mehda og Per Jostein har gjort en formidabel innsats med Abraham/Ibrahimsforestillingen. De hellige tekstene knyttes opp mot vår verden på en måte som engasjerer og aktualiserer, og formidlingsevnen deres er bare fantastisk! Drømmen min er at alle norske ungdommer får anledning til å se denne forestillingen! Den er et perfekt utgangspunkt for samtaler om religion og flerkulturell sameksistens i en komplisert verden som leves lokalt.”
Signe Myklebust, Drammen sakral festival


Om utøver

Mehda Zolfaqari er en profesjonell forteller og tolk/oversetter. Med fortellinger fra Koranen har hun blant annet opptrådt i Sjømannskirken i Berlin, Kristen-muslimsk dialog i Hamburg og i Libanon og for Den kulturelle skolesekken i Buskerud.

Hun er født i Iran, vokst opp i en av Oslos mest multikulturelle bydeler og studert i Australia. Hun har jobbet i NRK, blant annet i barneradioen og i Kulturnytt.

Siden religiøse tekster som oftest har blitt tolket av menn, er Mehda opptatt av å ta på seg kvinnelige briller når hun forteller. Og der religion har vært kilden til splittelser og strid, har Mehda brukt fortellinger fra Koranen i dialog- og forsoningsarbeid. Hun er initiativtaker til prosjektet Dialogtreff mellom unge jøder, kristne og muslimer i Oslo; et prosjekt som ble satt i gang etter terrorangrepet 22. juli 2011.

Per Jostein Aarsand er profesjonell forteller og medlem av Fortellerhuset. Han turnerer med forestillinger over hele landet og underviser i fortellerkunst på HiOA. I 2014 ble Per Jostein tildelt Statens kunstnerstipend og 2013 ble han nominert til Gullsekken for beste skoleforestilling i Østfold, med forestillingen Østfolk. Per Jostein Aarsand vokste opp på Stovner og har lenge arbeidet med egne oppveksthistorier. Han er en forteller som er kjent for å skape god kontakt med tilhørerne.

 

Produsent
Mehda Zolfaqari


Før og etter 
medhda.no
Per Jostein Aarsand, fortellerhuset.no

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet