Litteratur
Vg1. – Vg3. trinn

Å se verden som ny
Valgfri produksjon - skrive- og inspirasjonskurs med Annette Mattsson

 • Hvor
  På skolen
 • Hvor mange

  Maks. 35 elever

 • Hvor lenge

  1 t 30 min
  Opprigg: 10 min
  Nedrigg: 10 min

 • Annen informasjon

  Trenger projektor og tilgang til datamaskin med PowerPoint

Alle kan skrive en mail eller en sms, og vi gjør det hver dag. Men hvordan gi liv til en tekst slik at den fremkaller bilder i leseren sitt hode, og lukter, smaker, og lyder?

Å skrive dikt, noveller og skjønnlitterære tekster handler mye om intuisjon og assosiasjoner, men det handler også om håndverk, at man kan lære seg noen smarte knep for å komme i gang.

Knep som handler om å lære holde igjen, ikke skrive ut alt på en gang, skrive mellom linjene, være presis, bli bevisst sansenes kraft, løfte hodet, åpne blikket og se verden som for første gang. Det handler mye om å bli en som ser, en som tar inn verden, dufter, lyder og bilder.

I dette kurset fokuserer jeg på hvordan teksten kan få liv gjennom å skrive presist, sanselig og scenisk. Jeg gir også elevene enkle oppgaver, skriftlige og muntlige, for å lære dem å sette ordene på det de sanser, og for å lære uttrykke seg mer presist, ekte og originalt.

Gjennom samtale og diskusjon i klassen skal vi lære om svikefulle adjektiv, og om å skrive slik at man viser frem en situasjon, iscenesetter den, istedenfor å gjenfortelle den.

Jeg bruker eksempler fra egne tekster for å illustrere hvordan jeg tenker når jeg skriver, og hvor jeg henter ting fra. Jeg har også valgt meg noen yngre, norske samtidsforfattere som jeg bruker eksempeltekster fra, og som vi tolker i fellesskap. Slik kan elevene få eksempler på hvordan de yngre forfatterne bruker seg selv, sin samtid, miljø og erfaringer, slik at elevene kan gjenkjenne seg selv og sine liv, i deres tekster.


Om utøver

Annette Mattsson har skrevet syv skjønnlitterære bøker, noveller og romaner. Hun har lang erfaring i å holde inspirasjonskurs for voksne, ungdommer og for mennesker med spesielle behov. Annette har jobbet deltid med skrivekurs i Kriminalomsorgen i 10 år og har også drevet med mye annen formidling som: Bokbad, litterære arrangement, foredrag.
Hun er aktiv innen Skrivekunstakademiet, Litteraturhuset og Norsk Forfattersentrum.

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

 • Faglig relevans

  Litteratur, narrativer, dramaturgi