Utlysning: Anmelderklasser Uprisen

I samme øyeblikk som klasse 9D fra Bjørnsletta skole er på vei til lillehammer for å avgi sine stemmer om hvilken bok som fortjener Uprisen – årets beste ungdomsbok, søker foreningen !les etter nye anmelderklasser. Frist 26. mai!

Vil din ungdomsskoleklasse anmelde årets norske ungdomsbøker?

Vi søker 30 ungdomsskoleklasser som skal anmelde alle årets norske ungdomsbøker på uprisen.no. Anmeldelsene er grunnlaget for nomineringen av årets fem beste bøker som går videre til superfinalen.

Uprisen – årets ungdomsbok er Norges eneste litteraturpris hvor ungdom selv kårer beste ungdomsbok. 1000 ungdommer er involvert i kåringen.

Vi søker motiverte og engasjerte lærere og elever som ønsker å si sin mening om bøkene.

Anmelderklassene får:

Mellom 10 og 20 bøker (Antall avhenger av klassens lesekapasitet. Bøkene beholdes av skolebiblioteket)

En sentral rolle i kåringen av Norges viktigste litteraturpris

Klassen forplikter seg til å:

Sende lærer på oppstartseminar i Oslo 4. september 2019. Seminaret er gratis, men reise må dekkes av skolen.

Publisere minst èn anmeldelse av hver tilsendte bok

Hvorfor søke:

  • Uprisen gir ungdom innflytelse. Deres mening betyr mye for forfattere, forlag og hva som blir utgitt. Den reelle innflytelsen gir motivasjon for å lese og skrive.
  • Elevene leser hele bøker. At deres mening teller, motiverer til mengdelesing.
  • Uprisen gir skrivetrening. Anmeldelsene som publiseres på uprisen.no har offentlig verdi.
  • Uprisen går over hele høstsemesteret. Det er et intenst, men samtidig et leseprosjekt med kontinuitet.
  • Opplegget i seg selv er enkelt, men har rammer som gir motivasjon.
  • Uprisen gir leselyst.

Alle klasser på ungdomstrinnet kan søke. Søker dere med et helt trinn må dere selv kunne skaffe flere bøker via skole- eller folkebibliotek.

I søknaden MÅ du oppgi:

  1. Klassetrinn skoleåret 2019/20, skole, fylke
  2. Antall elever
  3. Kontaktinformasjon til lærer
  4. Skriv kort om hvorfor dere ønsker å være anmelderklasse

Søknadsfrist 26. mai 2019
Kort søknad sendes til bjarte@foreningenles.no
Skriv i emnefeltet: «Søknad Uprisen – anmelderklasse»