• Foto: Musikkfaget.no

Vinnere av Veslefrikkprisen 2018!

Veslefrikkprisen er en komponistpris som deles ut hvert år. 2000 elever fra hele landet sendte i år inn egne komposisjoner. Under veiledning av musikklærer Valerio gikk Bekkelaget skole klasse 6C helt til topps i konkurransen. Dessuten hadde 6A også et bidrag i finalen. Gratulerer!

På Bekkelaget skole sine nettsider kan vi lese:

“Premien står ikke tilbake for noe; klassen har fått to overnattinger på hotell i Oslo og en drømmedag på NRK sammen med KORK og Margrethe Røed. De ble mottatt i rådhuset av ordføreren og komposisjonen skal spilles i rådhusets klokkespill! Før helgen var de tilstedet når Peter Baden spilte musikken deres på et arrangement i Drammen, og det hele ble avsluttet med en festmiddag i Oslo.

Skolen er svært stolte av det klassen har fått til sammen med lærerne sine. Vinnermusikken kan nytes her:  https://musikkfaget.no/direkte/.

Skru opp lyden  – dette er fete saker!”

Juryens begrunnelse:
“Livet” er en rik og mangfoldig komposisjon! Her er det mange spennende instrumenter som er satt sammen på en meget god måte. Det er sjeldent å høre klokkespill, trekkspill og fagott i samme komposisjon – det er forfriskende og klinger godt sammen! At dere bruker instrumenter som dere allerede spiller i klassen er også bra! Nå har dere dannet et ensemble som dere kan komponere mere musikk til. Komposisjonen er godt lagt opp, med ulike deler og med en melodi som blir repetert, variert og utviklet i de forskjellige instrumentene. Dere veksler på hvilke instrumenter som er i forgrunnen og bakgrunnen, og kornetten får en naturlig solistisk rolle. Det oppstår spennende klangvariasjoner når dere kombinerer ulike instrumenter. Juryen har lagt merke til at dere har jobbet aktivt med dette. Komposisjonen fremstår helhetlig også med tanke på form, og dere har en klar innledning, en hoveddel og en avslutning. Juryen mener at dette er et svært vellykket verk!