Erfaringsdeling for kulturkontakter og skoleledere 25. april 2018

Til kulturkontakter og skoleledere!

Hjertelig velkommen til en ettermiddag på Kulturhuset hvor vi deler erfaringer om arbeidet og rollen som kulturkontakt. det blir innlegg, diskusjoner, tapas og mingling. Etter samlingen, håper vi å kunne invitere dere til en kulturopplevelse. dette blir annonsert senere.

Foreløpig program

15.30: Velkommen

15.45: Innlegg fra scenen og diskusjoner

Disen skole om oppgavene som kulturkontakt

Haugerud skole om å forberede elevene på kulturopplevelser

Oslo Handelsgymnasium om strategier for en varmere skole

17.00: Tapas og mingling

Vi byr på tapas og håper erfaringsutvekslingen fortsetter rundt bordene

19:00: “Sibelius sølvstrenger” Konsert med Oslo-Filharmonien og solist Janine Jansen, fiolin. Dirigent: David Afkham.