Ny frist for utøvere å melde inn programforslag – 1. oktober

Til utøvere og kulturinstitusjoner

Det er et uttalt ønske at fylker og kommuner samkjøres for å oppnå mest mulig like vilkår og prosedyrer for utøvere. Når det gjelder fristen for utøvere til å melde inn forslag til kulturprogrammene, er det i dag store variasjoner rundt omkring i landet.

Kulturtanken har gjort en kartlegging, og kommet frem til forslag om å sette 1. oktober som en felles frist.  I Oslo har fristen frem til nå være 1.november, men vi endrer i tråd med oppfordringen om en samkjøring.

SÅ MERK! – ny innmeldingsfrist DKS Oslo fra 2018 blir 1.oktober