Vi har åpnet for innmelding av produksjoner

Til utøvere og kulturinstitusjoner.

Den 10.8 – 2018 ble innmeldingsskjema for utøvere aktivert, og perioden for å sende forslag til DKS Oslo sitt program 2019/20 er åpnet.

NB! Merk at innmeldingfristen er 1. oktober 2018.

Skjema har mellomlagringsfunksjon. Det betyr at man kan starte innmelding av en produksjon, lagre, logg ut og logge på igjen senere og fortsette. Når det er klart, klikk lagre og send – senest innen fristen kl 23.59.59 den 1. oktober.

Klikk her for å melde inn produksjoner til DKS Oslo sitt program