Undervisningsoppleggene kan tilpasses. Ta utgangspunkt i f.eks informasjonen om den produksjonen elevene skal oppleve, utøverne, det tekniske, handlingsforløpet, sjangeren, tema, et fag, kompetansemål osv., og tilpass eksisterende undervisningsopplegg til det elevene skal oppleve. Slik blir utbyttet av kulturopplevelsen  styrket for elevene, og DKS en ressurs i undervisningen for læreren. 

Hva skal vi lære bort om 22.juli? 8. – 10. trinn

22. juli-senteret har utarbeidet en egen side med læreringsssurser som kan benyttes som for- / etterarbeid. Her ligger det koblinger til kompetanse mål, undervisningsopplegg og begrepsforklaringer. Klikk her for å komme videre til læringsressursene til senteret.

Foto: Ana Rita Ferreira, 22. juli-senteret